Home

Met Vonkie in Beweging.

 

mens gericht

ontmoeten

ontroeren

plezier

onbevangen

 

Bewust en expressief gebruik maken

van lichaam, adem, stem,

beweging, clownerie, muziek en de energie van de mens.

 

Met veel plezier wil ik jullie ook kennis laten maken met met Vonneke's verhalenbus.

 

 

Belevingsgerichte zorg is zorg die recht doet aan iemands persoonlijkheid en rekening houdt met zijn beleving van de situatie.

Bijvoorbeeld bij, de ouder wordende mens, de eenzame mens en mensen met een beperking in welke vorm dan ook.

 

De methode waar ik mee werk is gebaseerd op:

 

Rust – Ik geef aandacht en begrip

Respect - Ik neem de emotie van de cliënt als hun beleving

Afstemming op emotie - Ik zoek het communicatie niveau van de cliënt en sluit daar bij aan

Tempo- Ik neem het tempo van de cliënt aan

Belevingswereld van de kwetsbare mens - Ik stem af en maak contact vanuit de belevingswereld van de cliënt

Taal - Ik blijf niet vastzitten aan de letterlijke betekenis van woorden, maar luister achter de woorden en voel de emotie.

 

Wanneer ik werk met een cliënt, neem ik deze bovenstaande competenties mee. Ik stem af op de cliënt hoe hij/zij zich op dat moment voelt en wat zijn/haar behoeften zijn. Ik kijk niet naar het probleemgedrag, maar naar wat zit er achter het probleemgedrag. Mijn uitgangspunt van handelen is het geven van geborgenheid, eigenwaarde, gekendheid en de zingeving van zijn/haar leven op dat moment. Dit bij elkaar is belevingsgerichte zorg. Ik gebruik vaak attributen zoals een knuffel, handpop, teken/ kleur materiaal, poppenmeubeltjes, playmobiel, dans en muziek. Soms zijn woorden niet nodig maar zegt het samenzijn al voldoende.

 

Veel van mijn cliënten hebben last van ernstige hersenaandoeningen zoals dementie of een verstandelijke beperking, die invloed heeft op hun gedrag en dagelijks functioneren.

 

 

 

Bent u op zoek naar een activiteit, orgineel cadeau voor een jarige of dierbare? Wel eens gedacht aan een bezoek van Vonneke of Vonkie?

Uiteraard is het ook mogelijk om met meerdere mensen Vonkie uit te nodigen voor de hele afdeling / woonhuis.

Neem gerust contact op met:

 

Vonkie / Yvonne Coersen

06-48523703

e-mail: Vonkie@chapito.nl

Chapito

In contact door

Belevingsgerichte zorg